Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μετσόβου
7 μμ την Πέμπτη 24 Σεπτέμβρη 2009

Η Ελένη Ποιμενίδου είναι ανεξάρτητη υποψήφια βουλευτής του Νομού Ιωαννίνων.  Θα μιλήσει για τις ευκαιρίες αλλά και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι του Δήμου Μετσόβου στην προσπάθειά τους να ζήσουν στην σημαντική αυτή περιοχή της Ελλάδας.

  • Πρέπει να βοηθήσουμε να διατηρήσουν οι Μετσοβίτες την γλώσσα και τον πολιτισμό τους ή να τους καταστήσουμε γραφικούς Έλληνες;
  • Πρέπει να διαλέξουν μεταξύ του ωραίου τους δήμου ή να τον εγκαταλείψουν για την αναζήτηση καλύτερης εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης;
  • Πρέπει να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην δημόσια διοίκηση και να ωφελούνται από τα δικαιώματα που τους παρέχει το κράτος ή πρέπει να εξαρτώνται για κάθε επαφή με το κράτος από τους βουλευτές και τους τοπικούς μεσάζοντες;

Η Ελένη Ποιμενίδου εκτιμά ότι η μη εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών του Νομού μας δεν είναι μόνον θέμα οικονομικών πόρων αλλά και θέμα μίας σύγχρονης και δημοκρατικής αντίληψης σε θέματα διοίκησης και εκπροσώπησης των πολιτών των ορεινών περιοχών.

Η κ. Ποιμενίδου θα αναφερθεί στην δέσμευσή της ότι ως βουλευτής Ιωαννίνων θα  προωθήσει την διδασκαλία στο σχολείο των τοπικών γλωσσών και ιδιωμάτων που μιλιούνται στον τόπο μας.

Μία τέτοια προσπάθεια, βέβαια, δεν μπορεί να «αναστήσει» γλώσσες και ιδιώματα που χάνονται γιατί αλλάζει ο τρόπος ζωής μας.  Μπορεί όμως να μας εξοικειώσει με  την άγνωστη γλωσσική μας παράδοση και τις γλωσσικές παραδόσεις των συμπολιτών μας όπως η βλάχικη γλώσσα, η γλώσσα και τα ιδιώματα της Εβραϊκής κοινότητας, η ποντιακή διάλεκτος και οι τοπικές διάλεκτοι και ιδιώματα σε όλη την Ήπειρο.

Bookmark and Share

Comments are closed.